Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Groenovatie B.V.
deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden,
kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Productomschrijvingen kunnen aan
verandering onderhevig zijn. Groenovatie bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke
technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en
de vormgeving van deze website komen toe aan Groenovatie B.V. of aan haar licentiegever en
worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Certificaten

De certificaten die op onze website zijn aangegeven zijn uitgegeven aan onze leveranciers door
onafhankelijke instanties. De certificaten gelden niet voor alle producten.
Per product wordt aangegeven welke certificaten ze bezitten.

Linkpartners

www.desmedt-cocooning.be
Industriele hanglamp

LED verlichting

Perio aid mondspoelmiddel

Parodontitis

Mondzorg