Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Groenovatie bv
deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden,
kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Productomschrijvingen kunnen aan
verandering onderhevig zijn. Groenovatie bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke
technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en
de vormgeving van deze website komen toe aan Groenovatie bv of aan haar licentiegever en
worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Certificaten

De certificaten die op onze website zijn aangegeven zijn uitgegeven aan onze leveranciers door
onafhankelijke instanties. De certificaten gelden niet voor alle producten.
Per product wordt aangegeven welke certificaten ze bezitten.

Linkpartners

www.desmedt-cocooning.be
Vergeet in de tuin ook zeker niet voor LED buitenverlichting met sensor te kiezen
Industriele hanglamp

https://www.verlaagjemaandlasten.nl/energievergelijker